VELKOMMEN TIL

SUSANNE SLOTSAGER


Katalysator og
Executive Coach
SUSANNE SLOTSAGER

Katalysator for
din udvikling


Erhvervspsykologi og
psykoterapeutisk praksis

SUSANNE SLOTSAGER

Katalysator for din udvikling

Autencitet, nærvær og nerve
Tre kvaliteter som får individet til at fungere i relationer (teamet, ledergruppen, familien), til at performe og få forandringer til at lykkes. I en verden, hvor tingene går stærkt, hverdagen bliver stadig mere digitaliseret og beslutninger bliver taget døgnet rundt, er det vigtigt også at stoppe op. Stoppe op og kigge ind ad – få styr på egne dynamikker. Med mig som katalysator arbejder vi i spændingsfeltet mellem tanker og følelser.

Psykoterapi med en kunde

”Susanne kan ændre et program, hun har sat, og det var vigtigt for os, at det ikke var en standard, hun leverede. Vi kunne mærke, at det var forberedt til os, at hun har respekt for de mennesker, der sidder i rummet … og er i stand til at justere i forhold til dem. Og så er Susanne virkelig god til at facilitere. Hun pegede på vores blinde pletter, så vi fik nogle aha oplevelser og opnåede en ny opmærksomhed i blikket på hinanden. Hun stillede spørgsmål, der fik os til at komme tættere på både os selv og teamet.
Læs hele casen her…

Ulla Wesmann
Direktør, Quick Care 

”Susanne har skabt et forum for os, hvor der er en åbenhed og vilje til at arbejde sammen. Hun har med super lette og gennemsigtige midler formået at skabe konsensus og hendes input har været både konkrete og jordnære. Vi har kunnet se os selv i det og er blevet i stand til at arbejde videre med det i hverdagen – og det er jo det allervigtigste”
Læs hele casen her…

Tom Zøllner
Forretningsdirektør, ABB

”Som direktør i en lille organisation, hvor jeg ikke har en ligestillet sparringspartner, har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Susanne været en meget stor hjælp for mig. Jeg har fået bearbejdet og fundet løsninger for nogle både organisatoriske og personlige udfordringer, hvilket har betydet, at jeg har øget min effektivitet i mit daglige arbejde samt opnået en større psykisk styrke i konkrete problemstillinger”

Henrik Thykjær
Direktør 

“Det var en fornøjelse af have dig som katalysator. Du var tilstrækkelig usynlig og alligevel tilstede. Tak fordi du styrede os igennem vigtige overvejelser og refleksioner. Der er skabt et godt fundament at arbejde videre på.”

Kirsten Ebbe Brich og Bente Bang
Formand/Næstformand, Danske Kreds

”Nogle vil gerne gøre opmærksomme på sig selv … Susanne er mere tilbagetrukken. Det betyder ikke, at hun ikke har en indflydelse, for det har hun. Det er bare ikke hende, det handler om. Det synes jeg, er en rigtig god ting.”

Søren Lockwood
CEO, Danica Pension

”Hun styrker mig ved at se problematikker, jeg ikke har set før – og når jeg har fat i kimen på et eller andet… noget, der har ligget i min underbevidsthed… så griber hun fat i det, konkretiserer det og gør mine ubevidste tanker bevidste.”

Jørn Rindom Pedersen
Head of Process Flow Assurance and Engineering, Total

Jeg er optaget af...

Jeg er optaget af relationer og relationers betydning for vores resultater, oplevelse af succes og trivsel. Det kan både være relationen til os selv ligesom det kan være relationerne i teamet, til din leder, familien eller partneren.

Jeg arbejder dynamisk. Når det er gruppedynamisk er det typisk de psykologiske processer imellem os og når jeg arbejder individuelt er fokus typisk på vores egen indre forståelse af os selv. 

 I mit virke, hvad enten det er ledergruppens udvikling, executive coaching eller mere terapeutisk, er de spørgsmål jeg bliver bedt om at hjælpe med typisk af nedenstående karakter.

 • Hvordan kan jeg/vi skabe mere tillid og bedre kommunikation imellem os?
 • Hvad skal der til for at skabe de bedste betingelser for samhørighed og nærvær?
 • Hvordan omfavner vi forskelligheder?
 • Hvordan håndterer jeg mig selv mere konstruktivt i relation til andre?
 • Hvad vil det sige at være autentisk leder, forældre, partner eller barn?
 • Hvordan sætter vi grænser på en konstruktiv måde?
 • Hvordan lytter jeg/vi bedre til egne behov og følelser?
 • Hvordan håndterer jeg/vi konflikter mere konstruktivt?

Jeg håber du finder min profil interessant. Tak fordi du læste med

Karriere

2018 –
Founder SLOTSAGER
(Erhvervspsykologi og psykoterapeutisk praksis)  

Udvikling af ledergrupper
Executive coaching
Karriere udvikling
Individuel terapi og parterapi. 

The Psychology of Transformation (Program med Vivi Bach)
Ass. partner hos Maersk Training og Core Consultiing CPH


2014 – 2018

Global Senior Lederudviklingskonsulent, Danske Bank og Maersk Training

2011 – 2017
Forkvinde for Dansk Curling Forbund

2009 – 2014
Organisationspsykologisk Konsulent, Master Danmark m.fl.

2007- 2009
HR udviklingskonsulent, Post Danmark

2002 – 2007
HR Business Partner, Scion DTU 
HR Chef, Columbus IT Partner

1992 – 2002
Det Danske Curling Landhold

Uddannelse

2023-2026
Studerende, Emotions Fokuseret Terapi, EFT Institutet 

2021-2022
2-årig Advanced overbygning i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, ISTDP-Instituttet

2018-2020
3-årig specialist uddanelse i Intensiv Dynamisk Korttidsterapi, ISTDP-Instituttet

2009
Master i Organisationspsykologi, RUC

2007
Gruppe Psykologi, Green & Andersen Erhvervspsykologi

2000 
Social Rådgiver, Den Sociale Højskole

Certificeringer

Erhvervspsykologiske værktøjer:

 • Bates Executive Presence
 • JTI, Hogan, FIRO-B, PI, MPA, EASI, ACE
 • Karrieremodellen fra Decision Dynamic

Øvrige:

 • IPMA-D Projektledelse
 • Situational Leadership II (SLII)
 • Cross Culture Programme
  Richard Lewis Communication

Medaljer

I alt er det blevet til:

 • 6 Danske mesterskaber
 • 1 VM sølv
 • 2 VM bronze
 • 1 EM sølv
 • Deltagelse til 2 OL

Parterapi med et par - Susanne Slotsager

Lion King and Paper Tigers- en artikel om offshore ledelse

Executive Coaching – du bliver skarpere og mere bevidst!

Executive Coaching er sparring i din professionelle rolle i et fortroligt refleksionsrum, hvor vi vender dilemmaer og udfordringer i din rolle.

Med udgangspunkt i en konkret problemstilling sætter vi sammen ord på de ting, der ikke bliver sagt, zoomer ind på de udfordringer, du står over for, og hjælper dig til at stille skarpt på det, der betyder noget.

Med mig ved din side, får du et rum at ventilere, afprøve, udfordre og blive udfordret i. Du får formuleret dine udfordringer og styr på dine kommende indsatsområder. 

Jeg sætter rammerne, stiller spørgsmålene og faciliterer processen – men det er dig, der når målet.  

Executive Coaching foregår i et fortroligt og professionelt rum. Sammen skræddersyer vi det helt rigtige forløb for dig. Jeg anbefaler typisk 6 sessioner á 1,5 time for at sikre en udvikling. 

Samtalerne finder sted på mit kontor på Kronprinsensgade 13, 5.sal, 1116 København K.

Karriere coaching
– Et forløb der understøtter, afklarer og giver dig retning!

Trin 1
Vi starter med at forstå, hvem du er og hvad der har formet dig. Vi kigger på hvad der driver dig, hvad der motiverer dig, dine værdier, erfaring og uddannelse. Vi anvender relevante værktøjer som  person profil, rolleanalyse og reflektioner.
Trin 2
Vi undersøger og udforsker din passion, dine drømme, dine mål og ambitioner. Ligesom vi ser på dine life balance og behov. Vi anvender bl.a. Karriere-modellen fra Decision Dynamic.
Trin 3
Vi kigger på dit netværk samt hvem der kan hjælpe og understøtte dig i at nå dit potentiale. Alt sammen for at ende op med en konkret plan på, hvad de rigtige skridt både kortsigtede og langsigtede er for dig.

Sammen skaber vi et fælles fundament!

Hos SLOTSAGER ved jeg, at et team fungerer bedst, hvis der er fokus på både det rationelle og det irrationelle. Når vi udvikler lederteams, high performance teams og arbejder med dysfunktionelle teams er det altid med forretningen for øje og mennesket i centrum. 

Du kan have nok så meget styr på rollerne, strategierne, og opgaverne, men inddrager du ikke forsvarsmekanismerne, de uformelle roller, værdierne og kulturen, så performer du og dine kollegaer ikke optimalt. Uden ægthed, nærvær og nerve mister vi troen på os selv og hinanden. Og det er skidt for forretningen.  

Min opgave er at hjælpe teamet eller en gruppe af mennesker til at nå et fælles mål og forståelse.

Som katalysator for jeres udvikling er det min rolle at sikre rammen og balancen mellem struktur/styring og proces/dialog. Jeg sikrer,  at alle bliver hørt, set og mødt under den proces, der faciliteres. Mit fokus er at nå i mål med opgaven samtidig med at jeg zoomer ind på de der foregår under overfladen.

– et intensivt og dynamisk program for dig der leder stratergiske forandringer. 

Læs mere om programmet her…