Cases

Vinderteams under ekstreme vilkår

Omstruktureringer, virksomhedsovertagelser, nye strategier og livsnødvendige omlægninger. For ikke at nævne en øget globalisering og en stærkere konkurrence. Verden er i konstant bevægelse og forandringer er dagligdagskost i de fleste virksomheder. Der findes ingen status quo, og det må du som leder navigere i og skabe konsensus omkring. Du skal udstråle ro og overblik, være nærværende, coachende og træfsikker.

Nedenstående er et cicat fra en topleder i stor dansk finansiel virksomhed, hvor vi arbejdede med skabe en nærværende og tillidsfuld ny ledergruppe, der stod overfor høje resultatkrav på den korte bane samtidig med at 2 organisationer skulle merges. 

”Vi havde en øvelse omkring vores livslinje, hvor man fortæller de andre, hvem man er – hvad man har oplevet, og hvad man er formet af. Det kræver mod at fortælle den – og man bliver også sårbar af at lytte til den. Man finder ud af, at man ikke er den eneste, der går og bikser med et eller andet.”

”Det, der opstår, når man får tillid til hinanden, – det er, at man nogle gange får talt om ting, der betyder noget i privaten... For nogle kan det tolkes som en blottelse – for andre er det noget, der er med til at skabe et team. Det er det, der gør, at man stoler på hinanden...”

Lion King or Paper Tigers

- ledelse i et off-shore perspektiv.

Al teori og videnskab viser, at lederens adfærd kaskaderes ned gennem organisationen. God ledelse frigiver energi til at fokusere på hovedopgaven og vil have betydelig indflydelse på resultat og effektivitet. Lederudvikling er en væsentlig investering, men hvad du investerer på toppen, viser sig direkte på bundlinjen.

Jeg har skrevet en artikel om dette emne med fokus på off-shore leadership. Læs mere i artiklen nedenfor.

pdfLion_King_or_Paper_Tigers.pdf

Executive Coaching der øger effektiviteten

”Som direktør i en lille organisation, hvor jeg ikke har en ligestillet sparringspartner, har et tæt og tillidsfuldt samarbejde med Susanne været en meget stor hjælp for mig. Jeg har fået bearbejdet og fundet løsninger for nogle både organisatoriske og personlige udfordringer, hvilket har betydet, at jeg har øget min effektivitet i mit daglige arbejde samt opnået en større psykisk styrke i konkrete problemstillinger”

Sådan siger Henrik Thykjær, som var i et executive coaching forløb hos SLOTSAGER. Vi mødtes 5 x á 2 timer over 1/2 år og arbejdede med konkrete dilemmaer, rolleanalyse og ledelsesmæssige problemstillinger. 

Coaching der skaber ægthed, nærvær og nerve!

Som leder kan du have nok så meget styr på roller, strategier, og opgaver, men forstår du ikke at inddrage forsvar, uformelle roller, værdier og kultur, så performer du og dine kollegaer ikke optimalt. Uden ægthed, nærvær og nerve mister vi troen på os selv og hinanden. Og det er skidt for forretningen. 

Her er et citat fra en leder jeg arbejde med over 1 år i en omfattende omstruktureringsproces i Olie & Gas industrien.

"Hun styrker mig ved at se problematikker, jeg ikke har set før - og når jeg har fat i kimen på et eller andet... noget, der har ligget i min underbevidsthed... så griber hun fat i det, konkretiserer det og gør mine ubevidste tanker bevidste. I vores samtaler fik hun isoleret nogle emneområder og ting, der kunne flyttes på. Og det var ovenikøbet ikke alt sammen ting, jeg selv havde set.”