Cases

Den nye ledergruppe

”Vi havde en øvelse omkring vores livslinje, hvor man fortæller de andre, hvem man er – hvad man har oplevet, og hvad man er formet af. Det kræver mod at fortælle den – og man bliver også sårbar af at lytte til den. Man finder ud af, at man ikke er den eneste, der går og bikser med et eller andet.”

Det, der opstår, når man får tillid til hinanden, – det er, at man nogle gange får talt om ting, der betyder noget i privaten... For nogle kan det tolkes som en blottelse – for andre er det noget, der er med til at skabe et team. Det er det, der gør, at man stoler på hinanden...”

Sådan siger en topleder om det udviklingsforløb jeg var katalysator for. Ledergruppen var nysammensat gennem en merger af 2 store danske virksomheder. Opgaven var at opbygge tillid og respekt for at sikre fastholdelse af fokus og resultater. Vi arbejdede på at styrke relationerne i teamet for derigennem at skabe et samlet nyt afsæt for ledergruppen. 

Executive Coaching

En topleder henvender sig under en omfattende reorganisering i sin organisastion. Han er selv i spil samtidig med at han skal føre sin del af organisationen gennem transitionen. Der var ingen status quo og det kunne til tider være svært at navigere når bølgerne gik højt.

Over 1 år mødes vi ca. hver 3-4 uge for at sikre at lederen selv og hans medarbejdere kom helskindet igennem de mange og massive forandringer. Vi arbejdede med temaer som lederens rolle, følgeskab, relationerne, magt og følelsesmæssige reaktioner i organisationen. 

”Det ikke er alting, man kan og skal involvere sine medarbejdere i. Som chef eller leder er man både en støtte og et filter over for sine medarbejdere. Det er dig, der skaber ro og rum, så dine medarbejdere kan virke. Og det betyder, at man ikke kan delagtiggøre alle i alt. Dér var det godt at ha’ Susanne i stedet."