Det handler om måden,
vi løser opgaverne på!

Livsvigtige opgaver og samarbejde

Mennesker er forskellige, og opgaveløsningen bliver bedre, hvis vi kender hinandens styrker, svagheder og roller i teamet. Derfor indledte Falck - Quick Care et udviklingsforløb på tværs af lederne i organisationen – med fokus på personprofiler, samarbejde og et helt nyt fælles sprog.

”Vi skal blive bedre til at bruge hinandens kompetencer, sørge for både at have idémagere og afsluttere på et team og være opmærksomme på de gruppedynamikker, der kan opstå, hvis vi sætter vidt forskellige profiler sammen. Det er godt for hverdagen – og det er i den grad godt for vores kunder,” lyder det fra Falck – Quick Cares direktør Ulla Wessmann, der har været igennem hele to lederudviklingsforløb sammen med SLOTSAGER i det seneste år. 

Først i direktørgruppen og siden hen under et forløb skræddersyet til virksomhedens 35 ledere, der sidder spredt over flere lokationer i Danmark. Et forløb, der stillede skarpt på ledernes præferencer og gav opskriften på den optimale holdsammensætning, når de skulle arbejde sammen om at løse en fælles opgave. 

Og så i øvrigt et forløb, der gav deltagerne mulighed for at ventilere, slippe irritationen over de andres måde at løse opgaverne på og sammen udvikle et fælles sprog, der ville kunne gavne samarbejdet fremover.

”Når vi arbejder på tværs i en større ledelsesgruppe som vores, så er der de strategiske opgaver – de økonomiske, interne og eksterne mål, som vi skal nå – og det er jo helt normalt, at vi alle har en vidt forskellig tilgang til dem. 

Nogle har brug for meget data, andre er mere kreative og innovative i deres opgaveløsning – og det kan skabe udfordringer,” siger Ulla Wessmann, der tilføjer, at det var rart at få mulighed for at se på hinanden med andre øjne og forstå dynamikkerne i teamets forskellighed uden at blive personlige.

Siden 2018 har Quick Care været en del af Falck, og det er komplekse opgaver og livsvigtige beslutninger, der fylder hverdagen, når virksomhedens vidt forskellige fagligheder hjælper mennesker tilbage på arbejdsmarkedet. Efter en stressdiagnose, et længerevarende sygdomsforløb eller andre helbredsmæssige udfordringer.

”Vi er allerede en fasttømret gruppe, men vi sidder spredt over hele landet, lever i en travl hverdag og har et konstant behov for at gøre en forskel for de mennesker, vi er sat i verden for at hjælpe. Vi havde brug for at nærme os hinanden både fysisk og fagligt – og så i øvrigt udvikle en metode til at sammensætte de helt rigtige teams til de enkelte opgaver,” forklarer Ulla Wessmann, der i dag glæder sig over at have fået en hel masse konkrete redskaber med sig videre.

”I løbet af de seancer, vi har taget del i, og de profiler, vi har fået lagt, er vi blevet enormt konkrete på, hvordan vi styrker vores team. Helt ned til ’hvordan vi holder møder’, ’hvordan vi bedst arbejder skulder ved skulder’ og ’hvad vi helt præcis skal gøre for at sikre den daglige trivsel i forhold til vores personprofil’.

Vi har fået et fælles sprog, og det gik faktisk overraskende stærkt at implementere redskaberne i vores dagligdag,” lyder det fra Ulla Wessmann, der ser sine ledere som en gruppe mennesker, der er både sultne og nysgerrige, når det kommer til at blive dygtigere og udvikle sig sammen.

”Vi arbejdede med de her profiler og helt konkret i de lederteams, som vi til hverdag løser opgaver sammen med. Vi fik mulighed for at dykke ned i de enkelte udfordringer, ønsker og hverdagssituationer – og det har simpelthen gjort os dygtigere,” siger Ulla Wessmann, der er overbevist om, at investeringen i ledergruppen og deres fælles kompetencer har været det hele værd.

”Vi har stillet skarpt på teamets profiler og præferencer, og det har givet os en større respekt og forståelse for hinanden. Der er en følelse af, at vi har investeret i os og mig – og det er en god fornemmelse at have,” afslutter hun.