Parterapi i København

hos Susanne Slotsager
executive coach og psykoterapeut

Parterapi i hjertet af København 

Parterapi en proces der styrker relationen til din partner.

Nogen gange går relationen til ens partner i hårknude, parforholdet bliver udfordret og forhold synes at være kørt fast i en negativ spiral. Her kan der være brug for en 3. part til at hjælpe med at forstå den indbyrdes dynamik. I parterapi tilbydes et trygt og støttende rum,  hvor vi sammen kan udforske de mønstre og dynamikker, der påvirker jeres forhold. Alt sammen med det formål at finde vejen tilbage til hinanden. I parterapi kigger vi på jeres mønstre og rekationer. Når der er spændinger, konflikter og forvirring i parforholdet kan parterapi hjælpe dig med at genfinde harmonien og styrke båndet mellem dig og din part

Forståelse af indbyrdes dynamikker

Når vi bevæger os gennem livet sammen med en anden person, er det uundgåeligt, at konflikter og spændinger opstår. I sessionerne vil vi udforske, hvordan i kommunikerer og reagerer på hinanden, ligesom vi vil undersøge hvordan i løser konflikter. Gennem specifikke eksempler vil vi identificere mønstre, der hæmmer en konstruktiv dialog og skaber forvirring og afstand.  Forståelse af vores egen og vores partners adfærdsmønstre kan ofte være udfordrende, især når konflikter bliver indviklede. Her kan en tredje part, en parterapeut, træde ind og hjælpe jer med at forstå den indbyrdes dynamik og hjælpe jer med at finde konstruktive måder at navigere på.

Parterapi giver jer mulighed for at arbejde sammen om at genfinde harmonien og styrke båndet mellem jer. Som parterapeut fungerer jeg som en neutral tredjepart, der tilbyder støtte, vejledning og  nye perspektiver. 

Kommunikation og tillid

Kommunikation er centralt i ethvert parforhold. Gennem parterapi kan I forbedre jeres kommunikation og  tillid til hinanden. Vi vil sammen skabe et trygt rum, hvor I kan udtrykke jeres følelser og tanker uden frygt for at blive dømt eller kritiseret. Ved at opbygge tillid, kan I føle jer mere forbundne og styrke jeres evne til at løse konflikter på en konstruktiv måde.

I vil lære nye kommunikationsfærdigheder, konfliktløsningsstrategier og måder at genoprette tilliden og forståelsen for hinanden. 

Parterapi er at arbejde med mønstre og strategier

Gennem parterapi får I mulighed for at dykke dybere ned i jeres individuelle og kollektive mønstre og strategier. Disse mønstre kan indebære alt fra kommunikationsvaner og reaktionsmønstre til måder at håndtere spændinger og udtrykke følelser på. Mønstrene kan deles op i forskellig arter, hvor nogle kan være konstruktive og støttende, mens andre kan være destruktive og skadelige for jeres forhold. Disse kan ofte være ubevidste og indgroede, men ved at få dem belyst, kan I begynde at forstå, hvordan de påvirker jeres relation. At blive bevidste om jeres mønstre er det første skridt mod forandring og vækst. Det er her I kan begynde at ændre dem og finde nye, sundere måder at interagere på.

Det praktiske om parterapi i København

Den første session bruger vi tid på, at få en fælles forståelse af jeres problematik og vi beslutter sammen et fælles positivt mål for parterapien. 

Parterapien foregår i København på Kronprinsensgade 13, 5. sal, 1114 København K. på en rolig sidegade til Købmagergade. Her tilbyder jeg en rolig atmosfære samt et trygt og indbydende rum til parterapi.

For at sikre at vi har tid til at komme i dybden og at I begge kommer til orde, er parterapi altid 1,5 time. Onsdage er der mulighed for sene eftermiddags- og aften tider. 

Alle samtaler i parterapi, er fortrolige og som psykoterapeut har jeg tavshedspligt

Hvis du har mere brug for at arbejde og udvikle dig individuelt så check også Psykoterapi,  Personlig udvikling Executive Coaching og Karriere Coaching.

Parterapi med et par - Susanne Slotsager

Min metodiske tilgang er dynamisk

Intensiv dynamisk korttidsterapi (ISTDP) og Emotionsfokuseret terapi (EFT) er begge validerede metoder indenfor psykoterapi, der hjælper os med at navigere følelsesmæssigt. Begge terapimetoder repræsenterer tilgange inden for parterapi, der hjælper par med at forstå og navigere deres forhold sammen.

ISTDP eller intensiv dynamisk korttidsterapi er en oplevelsesorienteret psykodynamisk terapimetode, som har til formål at styrke den enkeltes ressourcer til at skabe positive forandringer i livet. Denne terapimetode fokuserer også på at skabe en dybdegående forståelse af de dynamikker, der påvirker parrets relation. Det oplevelsesorienterede fokus skabes i tæt samarbejde med terapeuten, som i terapien hjælper parret til at få øje på de destruktive forsvarsmønstre og hjælper dem til både at opdage og regulere angstreaktioner, hvilket åbner op for at forbinde med deres dybere følelser og impulser.

EFT eller Emotions-Fokuseret Terapi fokuserer på at hjælpe par med at blive opmærksomme på og udtrykke deres følelser, at lære at acceptere og regulere dem og at kunne reflektere over dem for at danne mening samt udtrykke og forstå deres følelser i forholdet. Derved kan parret støttes til at kunne bruge deres følelser som et pålideligt navigationsapparat, der tjener begge parter hensigtsmæssigt.
Læs mere om mig her…