Udvikling af ledergrupper

med Susanne Slotsager
Katalysator for ledergruppens udvikling
og Executive Coach

Ledergruppens udvikling

Sammen skaber vi et fælles fundament og stærke relationer.

Hos SLOTSAGER ved jeg, at et team fungerer bedst, hvis der er fokus på både det rationelle og det irrationelle. Når vi udvikler lederteams, high performance teams og arbejder med dysfunktionelle teams er det altid med forretningen for øje og mennesket i centrum. 

Du kan have nok så meget styr på rollerne, strategierne, og opgaverne, men inddrager du ikke forsvarsmekanismerne, de uformelle roller, værdierne og kulturen, så performer du og dine kollegaer ikke optimalt. Uden ægthed, nærvær og nerve mister vi troen på os selv og hinanden. Og det er skidt for forretningen. 

Autencitet, nærvær og nerve

Tre kvaliteter som får individet til at fungere i relationer (teamet, ledergruppen, familien), til at performe og få forandringer til at lykkes. I en verden, hvor tingene går stærkt, hverdagen bliver stadig mere digitaliseret og beslutninger bliver taget døgnet rundt, er det vigtigt også at stoppe op. Stoppe op og kigge ind ad – få styr på egne dynamikker. 

Min opgave som katalysator

Med mig som katalysator arbejder vi sammen i spændingsfeltet mellem tanker og følelser. Min opgave er at hjælpe teamet eller en gruppe af mennesker til at nå et fælles mål og forståelse. Som katalysator for jeres udvikling sikrer jeg rammen og balancen mellem struktur/styring og proces/dialog. Jeg sikrer,  at alle bliver hørt, set og mødt under den proces, der faciliteres. Mit fokus er at nå i mål med opgaven samtidig med at jeg zoomer ind på det der foregår under overfladen.

En stærk ledergruppe er vejen til succes!

Tom Zøllner er divisionsleder i den globale energivirksomhed ABB og en del af et marked i rivende udvikling. I hans hverdag er der kun sjældent tid til at stoppe op – og derfor sætter han stor pris på sit nyeste trumfkort: En ledergruppe drevet af holdånd og vigtig selvindsigt.

Læs hele casen om udvikling af ledergruppe i ABB her…

Det handler om måden vi løser opgaverne på!

Mennesker er forskellige, og opgaveløsningen bliver bedre, hvis vi kender hinandens styrker, svagheder og roller i teamet. Derfor indledte Falck - Quick Care et udviklingsforløb på tværs af lederne i organisationen – med fokus på personprofiler, samarbejde og et helt nyt fælles sprog.

Læs hele casen om udvikling af lederne i Qucik Care her…

IMG_7038

SLOTSAGER er en erhvervspsykolgisk og psykoterapeutisk praksis. 

Susanne Slotsager arbejer som katalysator for din udvikling og executive coach.  

Læs mere om SLOTSAGER her…